Stichting TRUD Bulgarije

Beleidsplan Stichting TRUD/Bulgarije

Algemene doelstelling

De Stichting TRUD/Bulgarije zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van arme kinderen en ouders in 10 dorpen in Oost Bulgarije.

Primaire doelstelling is het verbeteren van de materiële en geestelijke omstandigheden

Met name zet TRUD zich in om hulp te verlenen aan scholing van kinderen en het ondersteunen van huisgemeenten in 10 dorpen.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers. Er zijn geen personen in loondienst van de Stichting en er worden geen vergoedingen aan personen betaald.

De taken van het bestuur van Stichting TRUD/Bulgarije zijn :

 • Beleidsvoorbereiding
 • Algemene Zaken t.b.v. het instandhouding van de Stichting
 • Het financieel beleid
 • De verantwoordelijkheid voor de projecten
 • Public Relations en fondsenwerving

Stichting Samaritaanse Vrouwen

Om de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen is Stichting TRUD gaan samenwerken met Stichting Samaritaanse Vrouwen in Bulgarije.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 vrouwen o.l.v. Natalya Stefanova. Ze zijn een zelfstandige Stichting.

De taken van de Stichting Samaritaanse Vrouwen zijn:

 • het beoordelen van projectaanvragen
 • de begeleiding van de uitvoering/besteding van de gelden
 • de controle van de gelden door een accountant in Bulgarije
 • het voeren van een financiële administratie
 • verantwoording door een financieel jaarverslag
 • de coördinatie van de activiteiten in de werkgebieden
 • het verzorgen van de communicatie tussen de Stichting TRUD in Nederland en de projecten in Bulgarije.
 • het verzorgen van projectinformatie aan Stichting TRUD in Nederland
 • overleg met de schoolleiding omtrent de resultaten van de door Trud gesponsorde leerlingen en rapportage aan de Stichting Trud.
 • Organiseren van de huisgemeenten in de dorpen.

De aard van de hulpverlening

1kamer

Veel gezinnen leven in 1 kamer

De Samaritaanse Vrouwen zijn na de val van de muur in Duitsland en daarmee de val van de communistische overheid in Bulgarije, begonnen een hulpprogramma op te zetten in de straatarme gebieden waar veel Zigeuners, Turken, nazaten van het Ottomaanse Rijk en Bulgaren wonen. Ze gingen dit werk doen vanuit hun christelijke geloofsovertuiging. Stichting TRUD heeft er voor gezorgd dat ze een auto kregen. De dorpen waar de mensen wonen liggen vaak in de bergen en zijn vaak moeilijk bereikbaar. Door goede hulp te geven, hadden ze echter een buitenlandse stichting nodig om hen te helpen. Omdat TRUD een bekende stichting was in Bulgarije, hebben ze ons benaderd. Wij hadden net op dat moment de keus om te stoppen in Bulgarije of met de Samaritaanse Vrouwen in zee te gaan. De laatste keuze hebben we toen gemaakt.

eten

In de dorpen kwam steeds meer discussie op gang met de vraag waarom zij de mensen in de dorpen kwamen helpen. Hun christelijke geloofsovertuiging heeft heel veel indruk op de mensen gemaakt. Daardoor ontstonden gespreksgroepen bij mensen thuis en daarmee de start van de huisgemeenten.

Inmiddels zijn er 10 huisgemeenten in 10 dorpen. De huisgemeenten groeien nog steeds. In 2 dorpen is de groei zo sterk dat ze een eigen kerk hebben gekregen.

Was er voorheen veel onenigheid in de dorpen, nu is de mentaliteit van de verschillende culturen, aanmerkelijk verbeterd.

Stichting TRUD financiert de hulp. Stichting Samaritaanse Vrouwen voert de hulp uit.

De hulp bestaat voornamelijk uit voedselhulp en medicijnen. Ieder jaar worden er in de kersttijd 150 voedselpakketten uitgereikt aan de meeste arme gezinnen.

Op dit moment sponsort TRUD 25 kinderen uit de armste gezinnen om naar school te kunnen gaan. De meeste ouders zijn analfabeet. De kinderen krijgen nieuwe kleding, sportkleding, schoenen en schoolmateriaal. Op school krijgen ze iedere dag ontbijt en een warme lunch. We zouden nog veel meer kinderen moeten helpen om naar school te gaan. Helaas hebben we hier de financiën niet voor.

Hulptransporten

transport

Ieder jaar worden vanuit Nederland hulptransporten uitgevoerd naar Bulgarije.

Dit gaat in overleg met de Stichting Samaritaanse Vrouwen in Bulgarije. Deze transporten worden al 12 jaar uitgevoerd door Jan van der Klis, die dit werk doet op vrijwillige basis. TRUD is hem daar zeer dankbaar voor.