Stichting TRUD Bulgarije

Over ons

Algemene doelstelling

De Stichting TRUD Bulgarije zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van arme mensen in Oost Bulgarije.

Primaire doelstelling is het verbeteren van de materiële en geestelijke omstandigheden.

Met name zet TRUD zich in om hulp te verlenen aan scholing van kinderen.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers. Er zijn geen personen in loondienst van de Stichting.

De taken van het bestuur van Stichting TRUD/Bulgarije zijn:

 • Beleidsvoorbereiding
 • Algemene Zaken t.b.v. het instandhouding van de Stichting
 • Het financieel beleid
 • De verantwoordelijkheid voor de projecten
 • Public Relations en fondsenwerving

Om de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen is Stichting TRUD Bulgarije gaan samenwerken met Stichting Samaritaanse Vrouwen in Bulgarije en zij zijn een zelfstandige Stichting.

De werkuitvoering voor Stichting TRUD omvat:

 • Het beoordelen van projectaanvragen
 • De begeleiding van de uitvoering/besteding van de gelden
 • De controle van de gelden door een accountant in Bulgarije
 • Het voeren van een financiële administratie
 • Verantwoording door een financieel jaarverslag
 • De coördinatie van de activiteiten in de werkgebieden
 • Het verzorgen van de communicatie tussen de Stichting TRUD in Nederland en de projecten in Bulgarije
 • Het verzorgen van projectinformatie aan Stichting TRUD in Nederland