Stichting TRUD Bulgarije

Tehuis voor Sociale Vaardigheidstraining in Bata

svhuis

Op 18 jarige leeftijd moeten de kinderen van het internaat TRUD in Bata, het internaat verlaten. Veel jongeren kwamen daardoor terecht in het criminele circuit omdat deze jongeren te weinig zelfstandig waren en geen woning en geen werk hadden. Een door de overheid beschikbaar gesteld groot oud pand heeft Stichting TRUD volledig gerenoveerd en ingericht als fasehuis voor deze jongeren. Ze kregen hier training in sociale vaardigheden en werden geholpen bij het zoeken naar werk en een zelfstandige woonruimte. Dit project heeft zeer positieve gevolgen gehad voor deze jongeren. De landelijke pers heeft hier veel aandacht aan geschonken.