Stichting TRUD Bulgarije

Kindertehuis "Fakija"

kinderen_fakija

Deze kinderen lagen vroeger de hele dag in bed

kinderspeelplaats

Kinderspeelsplaats

In dit tehuis werden 61 zwaar gehandicapte kinderen in de leeftijd van 3-10 jaar verzorgd. Na een oriënterend bezoek met een delegatie van 's Heeren Loo te Ermelo, werd besloten een 3-jarig programma op te zetten om de levensomstandigheden en de zorg voor de kinderen te verbeteren.

Bij dit project heeft TRUD de volgende organisaties betrokken:

  • de Stichting Kinderpostzegels Nederland (financiering stages)
  • de Stichting Wilde Ganzen (materiële ondersteuning)
  • de Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo (uitvoering van de stages)
  • de Stichting TRUD (logistieke en materiele ondersteuning)

Bijzondere vermelding verdient de inzet van de 12 verpleegkundigen van 's Heeren Loo die de werkstages uitvoerden en daarvoor 3 maanden onbetaald verlof opnamen. Zij gaven TRUD aan welke materiële verbeteringen moesten worden aangebracht. Zonder de inzet van deze mensen had een project als dit niet uitgevoerd kunnen worden. HULDE !

Deze vorm van aanpak werd ook in de volgende kindertehuizen toegepast.