Stichting TRUD Bulgarije

Bestuur

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41030946
Fiscaal nummer: 800860779

Bestuurssamenstelling: R. de Lange voorzitter/secretaris
E. Veneman penningmeester
G.L.A. Veninga-Mulder lid/notulist
J. v.d. Klis lid/hulpgoederen vervoer
J. Veninga lid
A.J. de Lange-Wassenaar lid

Aan de bestuursleden wordt geen enkele beloning of vergoeding uitbetaald.