Stichting TRUD Bulgarije

Financiën

Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Belastingvrij schenken

'Stichting Trud' is een erkende ANBI stichting

ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of anderszins algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Giften aan een ANBI kunt u van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voor ons als erkende ANBI geldt dat wij geen successierechten of schenkingsrechten hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.

Wilt ons financieel steunen?

U kunt een bijdrage storten op rekeningnummer NL98 RABO 0301 3808 80 ten name van de Stichting Trud Almelo.